Dwudniowa formacja

animatorów grup i diakonii

Albertów, sobota-niedziela (1-2.10.2016) Sobota

8.00      Śniadanie

9.00      Jutrznia

9.15      Konferencja: Posługa animatora i formatora a doskonałość chrześcijańska (Doskonałość – Trzy okresy życia, 133nn)

10.00    Metodyka spotkań dla początkujących

11.00    Przerwa na herbatę

11.30    Konferencja wprowadzająca w organizację pracy Wspólnoty w 2016-17 i w małej grupie

12.00    Anioł Pański

       Konferencja biblijno-teologiczna (Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów)

13.30    Obiad i ustawianie ławek

14.30    Koronka do Bożego Miłosierdzia

Konferencja: Posługa moderatorów i animatorów a psychologia i psychoterapia

16.15    Różaniec

17.00    Msza św. w int. o uzdrowienie (lit. z soboty)

       Modlitwy wstawiennicze i modlitwa uwielbienia

 

Niedziela

8.00      Jutrznia, śniadanie

9.00      Wprowadzenie nt. biblijnego przygotowania animatorów

                Przykładowa analiza tekstu Łk 17, 5-6 na tle paralel

10.45    Przerwa na herbatę

11.20    Jeszcze o psychologii

            Od oczyszczenia do oświecenia

Konferencja: Metodyka spotkań i program dla Członków i KMW

13.00    Eucharystia

(Homilia: Wiara i wierność w posłudze animatora - Lektura liturgiczna czytań)

ok.15.oo Zakończenie

 

 

 

 Materiały

11.30    Konferencja: Organizacja pracy w małej grupie, obowiązki animatora, sprawozdania

- konieczność sprawozdań co pół roku przekazanych przez koordynatorów (wg formularza)

- spotkania animatorów i koordynatorów diecezjalnych

- zaangażowanie grup w prace w całej Wspólnocie, budowa (1 dzień/rok na prace dla Wspólnoty w Albertowie)

- kryteria zaangażowania w diakoniach,

- różnica między kandydatem a Członkiem

17.00    Msza św. w int. o uzdrowienie (lit. z soboty)

1 października 2016 r., Sobota
Rok C, II
Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:

Job 42, 1-3. 5-6. 12-17 Bóg błogosławi skruszonemu Jobowi

Psalm responsoryjny:

Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów

 

Niedziela

9.00      Konferencja: Metodyka spotkań i program

dla Członków i KMW

- tematy spotkań Członków i KMW

Budowanie Wspólnoty – wszystkie członkowskie

Członkowie I – modlitwa, , historia zbawienia

Członkowie II – teologia pastoralna, historia Kościoła

 13.30    Eucharystia

(Homilia: Wiara i wierność w posłudze animatora - Lektura liturgiczna czytań)

 

2 października 2016 r.
Dwudziesta siódma Niedziela zwykła 
Rok C, II

Pierwsze czytanie:

Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Psalm responsoryjny:

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a)

Drugie czytanie:

2 Tm 1, 6-8. 13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Śpiew przed Ewangelią:

1 P 1, 25

Ewangelia:

Łk 17, 5-10 Służyć z pokorą