Książki i broszury wydane przez WPR MAMRE

  • Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre", wyd. I, Częstochowa 2001. (nakład wyczerpany, wydanie II w przygotowaniu)
  • Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Świadectwa o cudach, oprac. B. Puchała i ks. W. Cyran,  Częstochowa 2006. (nakład wyczerpany)
  • M. Sawicka, Troska o świętość życia rodzinnego we Wspólnocie Przymierza Rodzin MAMRE, Częstochowa 2006.(nakład wyczerpany)
  • Ks. W. Cyran, Aktualizacja Biblii w życiu osobistym i małej grupie. Jak Bóg mówi do nas dzisiaj przez Pismo Święte?”,  Częstochowa 2011.
  • Ks. W. Cyran, Uzdrawianie wewnętrzne. Przewodnik pracy nad wykorzenieniem wad głównych i uwalniania od siedmiu duchów, Częstochowa 2010.
  • Ks. W. Cyran, Kroki do wolności od złych duchów. Przewodnik duchowy dla osób zniewolonych lub dręczonych,  Częstochowa 2013.

 

Seria: Na wyżynach niebieskich w Chrystusie

 

nr 1: Ks. W. Cyran, Wierzcie w Ewangelię,  Częstochowa 2003.

nr 2: Ks. W. Cyran, Kroczcie Jego śladami po drodze krzyżowej,  Częstochowa 2004. (nakład wyczerpany)

nr 3: Ks. W. Cyran, Modlitwa o uwolnienie a egzorcyzm,  Częstochowa 2002.

nr 4: Ks. W. Cyran, „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Pierwsze etapy rozwoju życia duchowego,  Częstochowa  2002.

nr 5: Ks. W. Cyran, Powołanie. Pojęcie, rozeznanie i kierownictwo duchowe, wyd. II,  Częstochowa 2003.

nr 6: Ks. W. Cyran, Wzrastamy na drodze krzyżowej,  Częstochowa 2005. (nakład wyczerpany)

nr 7: Ks. W. Cyran, Posłuszeństwo, Częstochowa  Częstochowa 2012.

 

        Seria: Powiew Ducha

nr 1: Ks. W. Cyran, „Co mówi Duch do Kościołów”. Dar proroctwa w Kościele. Część 1: Charyzmat proroctwa, Częstochowa 2002. (nakład wyczerpany)


Seria: Biblioteka animatora

nr 1:  Ks. W. Cyran, „Abyście i wy mieli wspólnotę z nami” (1 J 1,3). Konspekty do zgłębiania Pisma Świętego,  Częstochowa (wyd.I: 2005; wyd. II: 2016).

nr 2: Ks. W. Cyran, Jak prowadzić małą grupę dzielenia. Poradnik animatora,  Częstochowa (wyd. I: 2006;  wyd. II: 2016).

nr 3: Ks. W. Cyran, W służbie Jezusowi. Konspekty do spotkań biblijnych i do studium indywidualnego, Częstochowa 2006.

nr 4: Ks. W. Cyran, Życie w Duchu Świętym. Konspekty do spotkań biblijnych i do studium indywidualnego,  Częstochowa 2006.


Seria: Na drogę do nieba

nr 1: Rachunek sumienia na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, oprac. Ks. W. Cyran, Częstochowa 2003.

nr 2: Ks. W. Cyran, Mystagogia liturgiczna. Eucharystia, Częstochowa 2004.

nr 3: Ks. W. Cyran, Modlitwa wstawiennicza, Częstochowa 2002.

nr 4: J. i M. Wilk, Rachunek sumienia dla narzeczonych i małżonków,  Częstochowa 2006.(nakład wyczerpany)

nr 5: Ks. Włodzimierz Cyran, s. Fides CSFN, Wywiady z egzorcystą. Satanizm u nastolatków,  Częstochowa 2006.

Ks. Wł. Cyran, Examen de conscience. A la base du Catéchisme de l’Eglise Catholique, Częstochowa 2006 (Rachunek sumienia po francusku).

Ks. W. Cyran, Beichtspiegel zur Gewissenserforschung. Grundlage: Katechismus der Katholischen Kirche, Częstochowa 2015, (Rachunek sumienia po niemiecku)

Ks. W. Cyran, Examination of conscience based on the Cathechism of the Catholic Church, Częstochowa 2010 (Rachunek sumienia po angielsku)

 

Seria: Charyzmaty

nr 1: Ks. A. Kuliberda, Weźmiecie w darze Ducha Świętego,  Częstochowa 2005.

nr 2: Ks. A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005.

nr 3: Ks. W. Cyran, „Co mówi Duch do Kościołów”. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś, Częstochowa 2012.

nr 4: Ks. W. Cyran, Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa, Częstochowa 2010.

nr 5: Ks. W. Cyran, Charyzmaty Ducha Świętego I: Słowo mądrości i słowo poznania, Częstochowa 2012.

nr 6: Ks. W. Cyran, Charyzmaty Ducha Świętego II: Charyzmaty rozeznawania duchów i interpretowania proroctw, Częstochowa 2012.

nr 7: Ks. W. Cyran, Charyzmaty Ducha Świętego III: Charyzmat wiary, Częstochowa 2012.

nr 8: Ks. W. Cyran, Tchnięcie w imię Jezusa. Gest dmuchania w tradycji i praktyce Kościoła (Exsufflatio i insufflatio), Częstochowa  2017.


Seria: Wprowadzenie w chrześcijaństwo na podstawie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego

I / 1 –Poznać i zrozumieć Jezusa. Tom pierwszy: „Tyś jest Mesjasz” (Mk 1,1-8,30), wyd. II,  Częstochowa  2012, s. 334.

I / 2 – Poznać i zrozumieć Jezusa. Tom drugi: Jezus Synem Bożym (Mk 8,31-16.20), wyd. I, Częstochowa 2007, stron 416.   

I / 3 – Poznać i zrozumieć Jezusa. Tom trzeci: Mądrość od Ducha Świętego (1 Kor) (w przygotowaniu)

II / 1 – Naśladować Jezusa. Tom pierwszy: Program królestwa niebieskiego (Mt 1-7) (w przygotowaniu)

II / 2 – Naśladować Jezusa. Tom drugi: Zasady życia w Kościele (Mt 8-18) (w przygotowaniu)

II / 3 – Naśladować Jezusa. Tom trzeci: Ku wypełnieniu (Mt 19-28 i Jk) (w przygotowaniu)

III / 1 – Przyjąć łaskę Jezusa. Tom pierwszy: Od ofiary Zachariasza (Łk 1-12) (w przygotowaniu)

III / 2 – Przyjąć łaskę Jezusa. Tom drugi: Do Eucharystii i Obietnicy Ojca (Łk 13-24) (w przygotowaniu)

III / 3 – Przyjąć łaskę Jezusa. Tom trzeci: Będą prorokowali (Dz) (w przygotowaniu)

IV / 1 – Mieć wspólnotę z Jezusem. Tom pierwszy: Siedem znaków Jezusa (J 1-12) (w przygotowaniu)

IV / 2 – Mieć wspólnotę z Jezusem. Tom drugi: Godzina Jezusa (J 13-19) (w przygotowaniu)

IV / 3 – Mieć wspólnotę z Jezusem. Tom trzeci: Aby radość wasza była pełna (J 20-22, 1-3 J) (w przygotowaniu)

 

Seria: Konspekty rekolekcyjne

Dziesięciodniowe rekolekcje letnie

nr 1: Ks. W. Cyran, Jezus Ewangelizator ogłasza Rok Łaski od Pana. Notatnik uczestnika dziesięciodniowych rekolekcji ewangelizacyjnych według Łk 4-7, 2013, s. 138.

nr 2: Ks. W. Cyran, Ubogaceni łaską oczekujemy Paruzji. Podręcznik dziesięciodniowych rekolekcji drugiego stopnia według 1 Kor, wyd. I, 2016, s. 312.

nr 3: Ks. W. Cyran, „Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim Ludem”. Podręcznik dziesięciodniowych rekolekcji trzeciego stopnia według Księgi Wyjścia, 2012, s. 136.

nr 4: Ks. W. Cyran, Droga przez pustynię. Podręcznik dziesięciodniowych rekolekcji czwartego stopnia według Księgi Liczb, wyd. I, 2016, s. 248.

 

Siedmiodniowe rekolekcje zimowe

nr 5: Ks. W. Cyran, Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-warsztatowe – STOPIEŃ PIERWSZY: GAMALIEL. Posługa animatora – czytanie Biblii – komunikacja interpersonalna, wyd. II poszerzone, 2017, s. 270.

nr 6: Ks. W. Cyran, Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-warsztatowe – STOPIEŃ DRUGI: ANANIASZ. Posługa wstawiennicza i charyzmatyczna – Zakorzenienie w Eucharystii, wyd. II poszerzone, 2016, s. 364.

nr 7: Ks. W. Cyran, Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-warsztatowe – STOPIEŃ TRZECI: BARNABA. Posługa charytatywna – Wady i cnoty – Rady ewangeliczne, 2017, s. 326.

nr 8: Ks. W. Cyran, Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-warsztatowe – STOPIEŃ CZWARTY: SZCZEPAN. Szkoła ewangelizacji i świadectwa – Szkoła modlitwy – Osiem błogosławieństw, wyd. II poszerzone, 2016, s. 284.

 

Dziesięciodniowe rekolekcje letnie

nr 9: Ks. W. Cyran, „Przestrzegajcie Bożych poleceń, abyście żyli, rozmnażali się i posiedli obiecaną ziemię” (por. Pwt 8,1). Podręcznik dziesięciodniowych rekolekcji piątego stopnia według Pwt i Joz, 2016.

 

Seria: Rekolekcje młodzieżowe

nr 1: Ks. W. Cyran, Zasiąść jak uczeń u stóp Mądrości. Ewangeliczno-mądrościowa rewizja życia i szkoła modlitwy. PODRĘCZNIK DZIESIĘCIODNIOWYCH REKOLEKCJI MŁODZIEŻOWYCH I. STOPNIA WEDŁUG KSIĄG MĄDROŚCIOWYCH, 2016, s. 180.260

nr 2: Ks. W. Cyran, Idę za moim Królem! Rewizja życia. Dziesięciodniowe rekolekcje młodzieżowe II. stopnia w oparciu o Apokalipsę św. Jana 1-3 (wersja studyjna)

nr 3: Ks. W. Cyran, „Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź, Panie Jezu!” Dziesięciodniowe rekolekcje młodzieżowe III stopnia w oparciu o Apokalipsę św. Jana 4-22 (wersja studyjna)

nr 4: Ks. W. Cyran, Zwyciężyliście Złego. Reguła dla młodzieży – część I. Dziesięciodniowe rekolekcje młodzieżowe IV stopnia w oparciu o Pierwszy List św. Jana (wersja studyjna)

nr 5: Ks. W. Cyran, Wprowadzajcie Słowo w czyn. Reguła dla młodzieży – część II. Dziesięciodniowe rekolekcje młodzieżowe V stopnia w oparciu o List św. Jakuba (wersja studyjna)Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information