Medyczna

Lourdes organizowało w zeszłym roku First Lourdes International Scientific Seminar - http://3tr.r.mailjet.com/kOy.html . Był obecny 2012 roku brał udział arcybiskupZygmunt Zimowski- jest przewodniczącym Papieskiej Rady Do Spraw Służby zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.

Strona Lourdes: http://fr.lourdes-france.org/

Uzdrowienia i cuda: http://fr.lourdes-france.org/approfondir/guerisons-et-miracles

zob. http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x107/instrukcja-o-modlitwach-o-uzdrowienie-od-boga/

------------

Instrukcja dla diakoni medycznej WPR Mamre – propozycja nr. 1  z dnia 16.06.2013

Cel:

Zabezpieczenie zdrowia i życia osób w sytuacjach zagrożenia podczas  rekolekcji  wakacyjnych i spotkań ewangelizacyjnych organizowanych przez WPR Mamre.

Zadania:

  1. Zabezpieczenie nagłych zdarzeń chorobowych i urazowych u uczestników spotkań przez zespół diakoni medycznej zwanej dalej d.m.  na spotkaniach ewangelizacyjnych ( mszach o uzdrowienie)itp.

Zabezpieczenie nagłych zdarzeń chorobowych i urazowych u uczestników rekolekcji przez zespół d. m.

Zabezpieczenie medyczne przy uwalnianiu i egzorcyzmach.

Nadzór nad bezpieczeństwem spotkań i  rekolekcji we współpracy z diakonią porządkową.

Nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym spotkań wspólnoty we współpracy z diakonią porządkową,  żywieniową i charytatywną.

 

Organizacja:

  1. Zespół d.m. stanowią:  lekarze, ratownicy medyczni , pielęgniarki i inne osoby powołane do określonych zadań medycznych.

Zespołem d. m. kieruje powołany przez moderatora lub/i  przez radę wspólnoty  koordynator d. m.

Do zadań koordynatora d. m. należy:

  1. koordynacja pracy zespołu d.m. w celu zabezpieczenia medycznego spotkań ewangelizacyjnych oraz turnusów rekolekcji wakacyjnych,

wyznaczenie lekarza głównego  do zabezpieczenia medycznego na dane spotkanie ewangelizacyjne,

dbałość o wyposażenie ekwipunku medycznego ( toreb pierwszej pomocy i apteczki) na spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje,

współpraca z Moderatorem wspólnoty lub wyznaczoną przez Moderatora osobą do realizacji w/w  zadań oraz w sytuacjach o wyjątkowym znaczeniu.

Współpraca z lekarzami zabezpieczającymi  spotkania  ewangelizacyjne oraz  rekolekcje w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w obiektach i ich otoczeniu.

Ad. I Do zadań lekarza głównego zabezpieczającego spotkanie ewangelizacyjne należy:

  1. sprawdzenie odpowiednio wcześnie przed spotkaniem , które ma zabezpieczać, stanu wyposażenia torby medycznej i apteczki . Dotyczy to głównie  materiałów opatrunkowych, plastrów, środków  do odkażania skóry, aparatu do mierzenia ciśnienia, środków na nadciśnienie, środków uspokajających, środków na niedociśnienie, p. bólowych, rozkurczowych, zestawu p. wstrząsowego.

 udzielanie pierwszej pomocy osobom potrzebującym zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy  lekarskiej w tym zakresie oraz przy pomocy preparatów medycznych i leków zawartych w farmakopei polskiej.

w razie potrzeby powołanie drugiego lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki ze wspólnoty do pomocy w realizacji koniecznych zadań,

 w razie zaistniałej konieczności, zorganizowanie  transportu osoby poszkodowanej do  SOR-u najbliższego szpitala. Transport osoby poszkodowanej w zależności jak lekarz zadecyduje może się odbywać karetką pogotowia lub transportem własnym.

 powiadomienie rodziny lub opiekuna osoby poszkodowanej ( księdza z którym osoba  przyjechała)o zaistniałej sytuacji, osobiste nadzorowanie dalszych losów pacjenta w kontakcie  z w/w osobami, powiadomienie przez służby porządkowe o zdarzeniu  koordynatora spotkania,  a ten w zależności od powagi sprawy Moderatora lub jego zastępcę.

Ad. II. Do zadań lekarza głównego zabezpieczającego rekolekcje należy:

  1. sprawdzenie odpowiednio wcześnie przed przyjazdem uczestników rekolekcji, które ma zabezpieczać, stanu wyposażenia torby medycznej i apteczki . Dotyczy to głównie  materiałów opatrunkowych, plastrów, środków  do odkażania skóry, aparatu do mierzenia ciśnienia, środków na nadciśnienie, środków uspokajających, środków na niedociśnienie, p. bólowych i p. gorączkowych dla dzieci i dorosłych, rozkurczowych, zestawu p. wstrząsowego, środków p. alergicznych, leków p. biegunkowych, glukometru i pasków do badania.

zorganizowanie gabinetu lekarskiego, wyznaczenie godzin przyjęć  oraz oznaczenie formy kontaktu .

udzielanie pierwszej pomocy osobom potrzebującym zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy  lekarskiej w tym zakresie oraz przy pomocy preparatów medycznych i leków zawartych w farmakopei polskiej.

w razie potrzeby powołanie drugiego lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki ze wspólnoty do pomocy w realizacji koniecznych zadań,

 w razie zaistniałej konieczności, zorganizowanie  transportu osoby poszkodowanej do  SOR-u najbliższego szpitala. Transport osoby poszkodowanej w zależności jak lekarz zadecyduje może się odbywać karetką pogotowia lub transportem własnym.

 powiadomienie rodziny lub opiekuna prawnego  osoby poszkodowanej o zaistniałej sytuacji, osobiste nadzorowanie dalszych losów pacjenta w kontakcie  z w/w osobami, powiadomienie o zdarzeniu administratora turnusu,  a ten w zależności od powagi sprawy ks. Moderatora lub jego zastępcę.

czuwanie nad bezpieczeństwem fizycznym uczestników rekolekcji szczególnie zabezpieczenie bezkolizyjne dróg komunikacji oraz ewakuacji z budynku współpracując w tym zakresie z administratorem turnusu,

wykonanie inspekcji otoczenia budynku i wykazanie ewentualnych zagrożeń dla dzieci i dorosłych w celu ich eliminacji,

Ad .III  Ze względu na szczególny charakter spotkań ewangelizacyjnych wspólnoty charyzmatycznej, w sytuacji uwalniania lub egzorcyzmu lekarz główny czuwa nad spokojnym i bezpiecznym przebiegiem zdarzeń. W szczególności:

  1. na ile jest to możliwe ocenia ogólny stan zdrowia osoby omadlanej  i jej aktualną kondycję psycho-fizyczną, współpracując ściśle z księdzem omadlającym,

  dba o bezpieczeństwo omadlanego jak i osób z najbliższego otoczenia jego, współpracując  w tym zakresie ze służbą porządkową,

 jeśli ks. Moderator lub ks. omadlający zdecyduje, kontaktuje się z opiekunem osoby omadlanej w celu objaśnienia  zaistniałej sytuacji, oraz  przeprowadza wywiad z opiekunem co do możliwości występowania u osoby omadlanej istotnych schorzeń lub dolegliwości mogących mieć związek z jego stanem obecnym . W razie wątpliwości powiadamia o tym niezwłocznie ks. Moderatora.

Ad.  IV Lekarz główny spotkania ewangelizacyjnego lub rekolekcji czuwa nad spokojnym przebiegiem spotkania , zwracając szczególna uwagę na bezpieczeństwo fizyczne uczestników podczas przerw w nabożeństwie współpracując ściśle w tym zakresie ze służbą porządkową.

Ad. V Lekarz główny spotkania ewangelizacyjnego lub rekolekcji ma za zadanie sprawdzenie pod względem higienicznym i epidemiologicznym stan urządzeń i pomieszczeń sanitarnych i bloku żywieniowego. W razie wątpliwości i uwag kontaktuje się bezpośrednio z koordynatorem spotkania lub administratorem rekolekcji.

Opracował: M. Kluszczyński.

 

 

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information