Diakonia modlitwy

Diakonia Modlitwy jest formą wsparcia modlitewnego dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę Przymierza Rodzin MAMRE oraz jej Fundacji św. Barnaby. Obejmuje również modlitwą osoby ze Wspólnoty i ewangelizowane przez nie, szczególnie te, które potrzebują wsparcia modlitewnego. Diakonia istnieje w ramach statusowej działalności tej Wspólnoty.

Głównym celem Diakonii jest modlitwa w intencjach dzieł ewangelizacji. Są to najpierw intencje stałe wyznaczone przez Moderatora tj.:

 • za Wspólnotę o jej rozwój i dzieła (w tym o owocność ewangelizacji i za Fundację św. Barnaby)
 • o miłosierdzie dla członków i kandydatów Wspólnoty
 • o kapłanów dla Wspólnoty i do pomocy w rekolekcjach wspólnotowych
 • za księdza Moderatora i wszystkich kapłanów posługujących we Wspólnocie
 • w intencji budowy ośrodka wspólnotowego (Centrum Wsparcia Rodziny w Albertowie 56)

Diakonia obejmuje również modlitwą:

 • intencje wpływające z Pogotowia Modlitewnego
 • intencje na dany miesiąc ogłaszane na forum przez Moderatora.

W skład Diakonii mogą wchodzić osoby należące do Wspólnoty spośród Członków i Wspomożycieli Dzieł Ewangelizacji, które nie zdradzają poważniejszych problemów duchowych (np. zniewolenia). Osoba zniewolona winna najpierw modlić się za siebie samą.

Wstąpienie lub wystąpienie z Diakonii odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej deklaracji animatorowi diakonii.

Obowiązki, które przyjmuje na siebie osoba należąca do Diakoni Modlitwy:

- trwanie na modlitwie w trakcie spotkań ewangelizacyjno-modlitewnych (najlepiej przez Najśw. Sakramentem);

- modlitwa w intencjach stałych: codzienne odmówienie dziesiątki różańca, litanii do Krwi Chrystusa i jeden raz w miesiącu przyjęcie Eucharystii w tych intencjach;

- można również ofiarować w tych intencjach modlitwę dodatkową w formie dobrowolnej (różaniec, koronka, rozważanie fragmentu Pisma Św., akty strzeliste, ofiarowanie Eucharystii, podjęcie postu itp.);

- udział w adoracjach i spotkaniach modlitewnych diakonii;

- ofiarowanie swych cierpień, których nie da się przecenić, gdy są ofiarowane Bogu w stanie łaski uświęcającej i w pokorze w określonej intencji;

- post według Biblii jest m.in. wzmocnieniem modlitwy (Tb 12,2 ; 2Krn 20,3).

 

 

Regulamin Modlitewnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE w Archidiecezji Częstochowskiej 

1. Modlitewne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) jest formą szybkiego wsparcia modlitewnego osób, które takiego wsparcia potrzebują. Zawiązuje się w ramach statusowej działalności Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Nie zastępuje i nie konkuruje z Diakonią Modlitwy Wspólnoty, ale stanowi jej dopełnienie. 

2. Celem MOPR jest, aby w możliwie jak najkrótszym czasie zaangażować jak największą ilość osób ze Wspólnoty podejmujących natychmiastową modlitwę w konkretnej intencji. Interwencja modlitewna trwa 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia. Jeśli po tym czasie wciąż potrzebna jest modlitwa intencja przekazywana jest do diakonii modlitewnej. 

3. W skład MOPR wchodzą osoby ze Wspólnoty spośród członków i Wspomożycieli (KMWDE), które przystąpiły do MOPR w sposób dobrowolny. Z MOPR można wystąpić w każdym momencie. Wstąpienie lub wystąpienie z MOPR odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej deklaracji animatorowi MOPR. 

4. Członkowie, kandydaci lub wspomożyciele mają prawo zgłaszać do MOPR potrzebę wsparcia modlitewnego konkretnej intencji. Zgłaszana intencja wsparcia modlitewnego:

a)może dotyczyć wyłącznie osób:

 • które są członkami, kandydatami lub wspomożycielami Wspólnoty Przymierza  Rodzin „Mamre” lub
 • osób konsekrowanych związanych ze Wspólnotą Przymierza  Rodzin „Mamre”.

b) jest formułowana tylko wtedy, gdy zaistniało nagłe i realne zagrożenie zdrowia lub życia fizycznego, psychicznego lub duchowego osobowy wymienionej w punkcie 4a. Pozostałe intencje powinny być zgłaszane do diakoni modlitewnej.

c)intencja musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie, nie SMSem. 

5. Osoby wchodzące w skład MOPR przyjmują na siebie obowiązek:

 • niezwłocznego przekazania (osobiście, telefonicznie, SMSem, E-mailem) intencji modlitewnej osobom, które zostały jej wskazane przez animatora z wyraźnym zaznaczeniem, że jest to intencja w ramach MOPR,
 • jak najszybszego podjęcia modlitwy osobistej w tej intencji. Forma modlitwy jest dobrowolna (różaniec, koronka, rozważanie fragmentu Pisma św., akty strzeliste, ofiarowanie Eucharystii, podjęcie postu itd.). 

6. Osoby funkcyjne i ich zadania:

a) animator MOPR-u jest osobą pierwszego kontaktu, która:

 • przyjmuje zgłoszenia potrzeby wsparcia modlitewnego od członka, kandydata Wspólnoty lub animatora MOPR-u  z innej diecezji
 • decyduje o skierowaniu zgłoszenia do MOPR lub do Diakonii Modlitwy
 • uruchamia łańcuch modlitwy zgodnie z diecezjalną strukturą sieci
 • decyduje o rozszerzeniu wsparcia modlitewnego na MOPR innych diecezji
 • po podjęciu decyzji o rozszerzeniu wsparcia modlitewnego przez MOPR innych diecezji przekazuje potrzebę wsparcia modlitewnego animatorom MOPR innych diecezji
 • jeśli po 24 godzinach od przyjęcia zgłoszenia dalej potrzebna jest modlitwa w danej intencji, przekazuje ją do Diakonii Modlitwy
 • jest odpowiedzialny za prowadzenie osobiście lub przez kogoś innego rejestru zgłoszeń MOPR
 • przyjmuje zgłoszenia nowych osób do MOPR
 • przyjmuje rezygnacje z uczestnictwa w MOPR
 • umieszcza przyjęte osoby w sieci  kontaktowej lub usuwa osoby rezygnujące z uczestnictwa w sieci i przekazuje zainteresowanym osobom informacje: kto, z kim i w jaki sposób się kontaktuje w celu przekazania informacji o konieczności wsparcia modlitewnego
 • systematycznie informuje głównego Animatora Diakonii Modlitwy Wspólnoty „Mamre” o działalności MOPR w tej diecezji

b) zastępca animatora

 • w przypadku niedostępności animatora przejmuje wszystkie jego obowiązki, z wyjątkiem odpowiedzialności  za prowadzenie rejestru zgłoszeń MOPR
 • najszybciej jak jest to możliwe informuje animatora o przyjęciu zgłoszenia wsparcia modlitewnego.

 7. Regulamin został zatwierdzony decyzją Moderatora w dniu 5.04.2008 r.

 

 

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information