Diakonia muzyczna

"Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3,16).

Nad diakonią czuwa Moderator, który mianuje ogólnowspólnotowego (głównego) animatora diakonii muzcznej. Im podlegają animatorzy diakonii z poszczególnych diecezji.

Obecnie głównym animatorem muzycznym jest Agata Bladoszewska (2017 r.)

Zasady dla diakonii muzycznej

Jak sama nazwa wskazuje Diakonia Muzyczna jest rozumiana, jako służba podejmowana zgodnie z otrzymanymi darami-charyzmatami Ducha Świętego w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty. Pełnimy ją z radością, choć nie raz w wielkich bólach. Jako że darmo otrzymaliśmy tak i darmo dajemy, nie pobierając za ten rodzaj służby żadnych należności.

 

 

Z Reguły Wspólnoty nt diakonii (zob. http://mamre.pl/Strona/charyzmat/regula)

 Do diakonii we Wspólnocie nie należą kandydaci I roku oraz Wspomożyciele z Kręgów modlitewnych. Diakonie są formami realizacji członkostwa we Wspólnocie. Mogą do nich należeć kandydaci II. i III. roku formacji, o ile nie zaniedbują swej formacji na danym etapie, a mają już pragnienie przystąpienia w przyszłości do przymierza członków Wspólnoty i są zaangażowani w życie i działalność Wspólnoty.

O dopuszczeniu ich do uczestnictwa w diakonii decyduje Rada (lub sam Moderator) po zaopiniowaniu animatora grupy i za zgodą animatora danej diakonii.

Animatorami diakonii powinni być zasadniczo członkowie trwający w przymierzu. W wypadku braku odpowiednich osób wśród członków, Moderator może powołać na animatora diakonii kogoś z grona kandydatów, choć tylko na określony czas. Powołany kandydat winien odznaczać się pilnością, wiernością o dobrym świadectwem życia chrześcijańskiego. 

Jeśli jakiś animator diakonii nie przystąpi do przymierza lub wystąpi ze Wspólnoty, przestaje pełnić funkcję animatora diakonii i Moderator może powołać na jego miejsce nowego animatora. Ma on też obowiązek niezwłocznie przekazać wszystkie materiały należące do diakonii i Wspólnoty swemu następcy. Jeśli pozostaje we Wspólnocie, za zgodą Moderatora może nadal przynależeć do danej diakonii.

 

Zatem diakonii nie tworzą ani KMW i urlopowicze ani początkujący kandydaci, ale mogą oni jedynie za zgodą animatora muzycznego doraźnie wspierać śpiew w ramach ewangelizacji na zewnatrz, w ramach śpiewu towarzyszącego modlitwom wstawienniczym czy adoracjom organizowanym w diecezjach, ale nie w czasie liturgii, która musi być dopracowana! Diakonia spotyka się regularnie i ćwiczy się w śpiewie w jedności, więc osoby doraźnie dochodzące mogą jedynie przeszkadzać i rozbijać harmonię śpiewu i gry tych, którzy włożyli dużo pracy na próbach w zgranie się.

Można jednak doraźnie poprosić np. profesjonalnego Wspomożyciela  o zaśpiewanie Psalmu, bo to nie wymaga zgrania się z całym zespołem diakonii.


 

Różne oddziały diakonii muzycznej spotykają się systematycznie (niektóre diecezje, co tydzień, inne co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie oraz szlifowaniu talentów. Muzyczni podejmują każdą posługę ze świadomością jej powagi, dlatego wymagany jest stan łaski uświęcającej i wolność duchowa od każdej osoby, która staje do tej służby (osoby mocno zniewolone i opętane nie mogą należeć do diakonii).

Instrumenty, którymi potrafimy się posługiwać w różnych rejonach Wspólnoty, są następujące: organy, klawisze, gitara, gitara basowa, skrzypce, klarnet, trąbka, saksofon, flet...

Dzieła, w które angażuje się diakonia muzyczna są ściśle związane z dziełami podejmowanymi przez Wspólnotę. I tak uczestniczyliśmy w następujących posługach:

 

 1. Oprawa liturgiczna na Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie kilka razy w miesiącu. Każda komórka diakonii wspólnotowej dba o piękno Liturgii i modlitwy w poszczególnych rejonach Polski:
 • Eucharystie wspólnotowe i Adoracje Najświętszego Sakramentu;
 • spotkania modlitewne i uwielbieniowe;
 • spotkania ewangelizacyjne,
 • delegowani animatorzy muzyczni na formacjach różnych roczników;
 • oprawa muzyczna rekolekcji Wspólnotowych zimowych i letnich;
 • rekolekcje adwentowe, wielkopostne i ewangelizacyjne w paraiach i szkołach,
 • współprowadzenie i organizowanie warsztatów muzycznych z  profesjonalistami, Adamem Saczką, Katarzyną Śmiałkowską, Pawłem Bębenkiem, Piotrem Pałką, jazzmanką - Katarzyną Wantułą, śpiewaczką operową - Agnieszką Zawieruchą...;
 • spotkania koledowe
 • czerwcówki, przymierze...
 • koncerty uwielbieniowe w Albertowie

  i inne

Każdy koncert ma na celu uwielbienie Boga i zgromadzenie ludzi by głosić im Chrystusa Żywego i obecnego pośród nas. Zawsze połączone jest z modlitwą uwielbienia wypływającą z radosnego serca, kerygmatem i głoszeniem świadectw; Jest to również czas dawania świadectwa innym, że przy Bożym akompaniamencie można się pięknie bawić i że życie prawdziwie chrześcijańskie (wbrew współczesnym poglądom) jest prawdziwie radosne tą radością, której nikt nas nie może pozbawić;

2. Obowiazujący repertuar diakonii:

Rozporządzenie Moderatora z 10.v.2015: 

- Na rekolekcjach i wspólnych spotkaniach Mamre śpiewamy TYLKO pieśni, które są w naszym śpiewniku Wspólnoty,  a nie pieśni regionalne, znane nielicznej grupie.

- W czasie liturgii wykonujemy śpiewy TYLKO te, które są w "Exultate Deo", w "Spiewniku kościelnym" Siedleckiego i liturgiczne w naszym śpiewniku Wspólnoty.

Jeśli diecezje lub poszczególni muzyczni dysponują dobrymi pieśniami, które wg nich powinny się znaleźć w repertuarze całej Wspólnoty - tzn. w śpiewniku Wspólnoty, koniecznie muszą nadesłać do Moderatora słowa i nuty do zatwierdzenia.


3. W ramach Wspólnoty tworzymy również nowe utwory muzyczne, do których sami piszemy teksty (najczęściej w oparciu Pismo Święte) i muzykę, a także układamy aranżację do już powstałych pieśni i piosenek religijnych, ale muszą być zatwierdzone przez Moderatora, a dla liturgii - wymagają zatwierdzenia przez władze kościelne wyższe.

Aktualności diakonii muzycznej na naszym Forum: http://www.forum.mamre.pl/viewforum.php?f=72

ZASADY POSŁUGI   ANIMATORÓW MUZYCZNYCH na rekolekcjach i nie tylko

1. Posługa muzyczna wymaga nieustannego ćwiczenia się w pokorze, dlatego nie wynośmy się -+nad innych z racji na sprawowanie tej SŁUŻBY, świadomi tego, że to nie nasze dzieło.
Jednak nie pozwólmy też sobie wejść na głowę osobom spoza diakonii, które „wiedzą lepiej”, czy lepiej potrafią (jeśli są lepsi, to mogli się zgłosić do kadry i wziąć całą odpowiedzialność na siebie, a nie teraz mędrkują i burzą jedność). Trzeba ciągle pamiętać o ciążącym na nas obowiązku i budowaniu ducha jedności we wspólnym budowaniu Królestwa Bożego pośród nas.
POSŁUGUJEMY TYLKO W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ. inaczej nikogo nie dopuszczamy!

2. Na modlitwie porannej grać pieśń z tematu dnia. Nie przedłużać, można skończyć nieco wcześniej, żeby dyżur gospodarczy i wszyscy zdążyli punktualnie na śniadanko.
Przed pieśnią można powiedzieć „dyżur gospodarczy wychodzi, a my jeszcze zaśpiewajmy”.
Można też zagrać pieśń z animowaniem ruchów, aby się rozruszać ;)

3. Dobór pieśni na Eucharystię według tematyki i czytań liturgicznych!
Gramy zatwierdzone pieśni liturgiczne, począwszy od pieśni "na wejście" skończywszy na pieśni "na wyjście".
Pieśni liturgiczne to pieśni zebrane w śpiewnikach posiadających Imprimatur, np. Śpiewnik koscielny ks. J. Siedleckiego, Exultate Deo, Niepojęta Trójco - tylko tom I 

4. Pieśń na wejście bardziej marszowa, dynamiczna niż kontemplacyjna ;)

Trzeba wcześniej sprawdzić w Mszale lub na rozpisze o Eucharystii, w jakim temacie będzie sprawowana Msza Święta (pieśń na wejście zależy od antyfony na wejście, podobnie na komunię - tutaj pieśń powinna nawiązywać do Ewangelii), np. o Duchu Świętym, o Eucharystii, o Maryi (wtedy i tylko wtedy pieśń na wejście i wyjście maryjna).

5. Psalm – trzeba robić przesłuchania osób, które się zgłoszą do śpiewu nawet, jeśli będą to osoby, które śpiewają w znanych bądź mniej znanych zespołach, chórach i gdziekolwiek indziej. Nie dopuszczamy do śpiewu psalmów osób, które śpiewają zbyt rozrywkowo, bądź zawodzą, bądź się zbytnio stresują i nie potrafią nad tym panować. Ambonka nie jest miejscem przełamywania barier!

-najlepiej jak się umówimy, że tą część wytniemy z dyżurów liturgicznych, a pozostawimy dobór spośród osób z diakonii muzycznej.
-każdego trzeba przesłuchać – nawet z diakoni, ponieważ nie każdy nadaje się do śpiewu solo.
-Psalmów nie śpiewamy po kilka osób, tylko jedna osoba wykonuje psalm!!!
-Aklamacje natomiast może cała diakonia, chóralnie.
-starajmy się żeby zróżnicować melodie psalmów, żeby codziennie była inna.
Jeśli jest trudna – musimy wcześniej nauczyć lud refrenu!

6. Posługujący w diakoni muzycznej w kaplicy, a zwłaszcza kiedy śpiewają psalm mają być godnie ubrani (bez dziur w odzieży, odzienie nieprześwitujące, czysto przywdziani, nie wyzywająco, małe dekolty, długie spodnie, spódnice minimum do kolani, nie za bardzo pstrokato, etc.).

-nie rozmawiać w czasie sprawowanych misteriów, bo siedzimy na widoku wszystkich. Mamy się przyczyniać do skupienia a nie rozpraszania innych ;)

7. Jeśli chodzi o części stałe – przećwiczmy z wiernymi, ponieważ może się okazać, że Tobie jest to dobrze znana melodia, a inni jej w ogóle nie znają!
-można zacząć wprowadzać części stałe gregoriańskie. Tylko nie wszystko naraz, bo nie będzie to łatwe dla laików ;) wcześniej upewnijcie się, że potraficie poprawnie!

8. Na Eucharystię, jeśli skład pozwala, najlepiej dobierać pieśni wielogłosowe, aby podkreślić uroczysty charakter liturgii.

9. Na procesję z darami można dobrać pieśń, która będzie korespondowała z kazaniem, by lud mógł w ten sposób pogłębić, odpowiedzieć na usłyszane przed chwilą słowo.

10. Zawsze ćwiczyć z ludem pieśni 30 min. przed Eucharystią chyba, że program dnia przewiduje inaczej.
-przeznaczyć na ćwiczenie każdą wolną chwilę, kiedy z jakichś przyczyn opóźnia się dany punkt programu mający miejsce w Kaplicy

11. Msza Święta dla dzieci – dla odciążenia można dać grać komuś z wychowawców, jeśli potrafi.
-części stałe gramy takie jak dla dorosłych, a nie uproszczone
-do psalmów dobierać starannie
-nie gramy zamiast Kyrie innych tekstów, jak np.”przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku”, bo to nie jest liturgiczne.

12. Integracja w czasie wolnym (zwłaszcza też na młodzieżówkach) muzyczni dbają o grę i śpiew (ewentualnie podkład muzyczny ;) ). Można podzielić to na bloki i zaangażować tych, którzy nie śpiewają a tylko grają żeby nie przeforsować sobie głosu.
-Np. akordeonista przez jedną godzinę, trębacz przez godzinę, skrzypce przez godzinę…

13.Wprowadzenie nowych pieśni: na ewangelizacyjnych nie wprowadzać nowości, niech się uczą tego, co jest w śpiewniku (chyba że są to pieśni znane i śpiewane przez nas na spotkaniach ewangelizacyjnych, jak „oddaję Tobie władzę”, „Dzięki Ci Boże mój za ten Krzyż”- tych nie ma w śpiewniczku)
-Na kolejne stopnie rekolekcji korzystać przede wszystkim ze śpiewnika mamrockiego, można dodać ewentualnie 2-3 pieśni nowe.
-Śpiewniczki dodrukowujemy we własnym zakresie.
(jeśli Bóg pozwoli na kolejne rekolekcje będzie już nowy śpiewnik mamrocki)

14. Każdy dzień rekolekcji ma inny temat, do którego dobieramy pieśń dnia, która może stać się pieśnią na wejście lub wyjście (jesli nie jest to pieśń liturgiczna) w czasie Eucharystii.

15. Pieśni śpiewamy ujednolicone tekstowo i melodyjnie.

Nie wprowadzamy innych słów, jeśli słyszeliśmy, że we Wspólnocie śpiewa się inny tekst! (czasem zmieniany jest celowo!!!)

16. Pieśni ze słowem „JHWH” nie śpiewamy chyba że zmienimy Imię Boże np. na „Pan”, „Adonai”, „Ojciec”.

17. Nie mantrujemy pieśni, czyli nie przedłużajmy jednego utworu na „10 minut”. Tyczy się to zwłaszcza piosenek, które mają 2-3 linijki ;)

18. Spotkania diakonii muzycznej na rekolekcjach.
-starajmy się regularnie i o stałej porze organizować próby z instrumentalistami i wokalistami. -zaczynać punktualnie.
-każdą próbę rozpoczynamy modlitwą!
-ależy zamykać drzwi, żeby śpiew i gra nie rozchodziły się na korytarz, bo może ktoś woli spać!

19. Przesłuchać osoby, które będą śpiewać, dla dobra ogółu i własnego komfortu, żeby nie było sytuacji, że ktoś fałszuje i później wychodzi to dopiero, jak stanie przy mikrofonie.

20. Na rekolekcjach ewangelizacyjnych nie brać do posługi muzycznej osób, które przyjechały, jako uczestnicy. Jeszcze będzie czas ich angażowania i misji we Wspólnocie i poza nią. Na razie mają się formować i układać wewnętrznie, umożliwi to im pełniejsze przeżycie rekolekcji modlitw. Ewentualnie dobierać ludzi do śpiewu i gry po dniu z modlitwami o uwolnienie, ponieważ zniewolone osoby nie mogą posługiwać w diakonii muzycznej (TO SIĘ TYCZY KAŻDEGO TURNUSU i poza rekolekcjami też!!!).

21. W czasie modlitw wstawienniczych pieśni i gra instrumentalna mają być wyciszone. Jest to zadanie głównie sprzętowych, ale zawsze mogą zapomnieć, dlatego przypominajmy im o tym. Musimy też stworzyć komfortowe warunki dla posługujących modlitwą wstawienniczą aby mogli słyszeć własne myśli ;)

22. Również w czasie wieczornych posług modlitewnych zachować fragmenty ciszy i wprowadzać MODLITWĘ/UWIELBIENIE SŁOWNE, by całość była w duchu modlitwy i do tego pociągała.

23. Na Drogach Krzyżowych nie przedłużajmy pieśni, jeśli są małe odstępy pomiędzy stacjami.

24. Jamby i bongosy w kaplicy są nie dopuszczalne. Jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe – w czasie Eucharystii mogą grać tylko w opcji organowej – inaczej są niedozwolone.

25. Na koniec rekolekcji można (fajnie by było, gdyby się zawsze udało to zrobić) przygotować PROGRAM ARTYSTYCZNY, nie za długi, np. Ave Maria na skrzypce, czy coś innego instrumentalnie. Jeśli nie ma tylu instrumentalistów, to można coś zaśpiewać z całym chórem.

26. Przedstawiamy zasady śpiewu:

 

10 przykazań śpiewu

1. Nie będziesz śpiewał bez powietrza, ale zawsze z zapasem!

2. Nie będziesz śpiewał z zamkniętymi ustami i z zaciśniętą szczęką (bo to powoduje automatycznie zaciśnięcie gardła)!

3. Nie będziesz robił podjazdów od dołu, ale będziesz od razu trafiał czysto w ton!

4.Nie będziesz zatrzymywał się na spółgłoskach (przez co się opóźnia i wypada z rytmu oraz robi się podjazdy), lecz będziesz je wymawiał wyraźnie, ale szybko. Długość danej nuty wyśpiewujemy samogłoskami, zahaczając tylko o spółgłoski:” Spry---tnie--- śpie---wa---j „ !

5. Nie będziesz śpiewał „ę” i „ą”. lecz e / e---n / o---m. , np. be—nde (nie „będę); świe---nty (nie „święty)!

6. Nie będziesz śpiewał pod dźwiękiem, ale czysto, opierając dźwięk na przeponie!

7. Nie będziesz śpiewał niedbale, ale z zaangażowaniem i dobrą artykulacją!

8. Będziesz śpiewał początek i koniec frazy delikatniej, lekko wyciszając, a środek mocniej!

9. Samogłoski „a”, „o”, „u” Śpiewaj z ustami okrągłymi szeroko otwartymi w pionie, a samogłoski „e”, „i”, „y” też w pionie robiąc dzióbek - wszystkie mają mieć podobny odcień!
10. W recytatywie akcentuj 
sylaby według zasad języka polskiego i śpiewaj legato (tj. łącząc).

 

 

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information