Maryja a Kościół Magnificat (Łk 1,46-56) i Ap 12

 

Praca w grupach: Maryja a Kościół   Magnificat (Łk 1,46-56) i Ap 12

 

 

 

1. Przeczytajmy Magnificat i podzielmy go na dwie części (w obu wspomina się miłosierdzie, a więc podział powinien przebiegać między w. 50 a 51.

 

Które elementy obu części są podobne? (miłosierdzie, uniżenie)

 

O kim mówi Maryja w pierwszej części, a o kim w drugiej? (1. o sobie; 2. o Izraelu)

 

Maryja jest ukazana w Magnificat w paralelizmie do Izraela, bo Ona staje się reprezentantką Ludu Bożego.

 

Druga część Magnificat mówi o Izraelu i przeciwstawia różne kategorie ludzi. Wypiszmy te przeciwstawienia.

 

Które określenia dotyczą Maryi?

 

Co Bóg uczynił dla Izraela? A co uczynił dla Maryi? – Wypiszmy w formie tabeli.

 

            Maryja jest nie tylko reprezentantką Izraela, ale będąc Matką Jezusa, staje się Matką Kościoła, którego jest wzorem, figurą i typem. Ona pierwsza doświadcza swojej Pięćdziesiątnicy, podobnie jak potem Kościół. Ona wielbi Boga, głosząc Jego wielkie dzieła, tak jak potem Kościół pod natchnieniem Ducha Świętego. W Maryi Kościół widzi nie tylko swoją Matkę, ale też wzór i proroczą zapowiedź.

 

 

 

2. Na tej podstawie Kościół od wieków odnosił do Maryi teksty, które np. wprost odnoszą się w pierwszym rzędzie do Kościoła. Przykładem takiego tekstu jest Ap 12, szczególnie początek: wizja Niewiasty obleczonej w słońce. Sporządźmy zestawienie w formie tabeli (treść wyszukują uczestnicy!!)

 

 

 

Cechy Ludu Bożego

Cechy, które można odnieść do Maryi

Niewiasta- jak Izrael Oblubienica Jahwe przez przymierze z Nim

12 gwiazd – 12 pokoleń Izraela, 12 Apostołów (zrąb Kościoła)

 

Lud Boży „rodzi” Mesjasza (z niego On wyjdzie)

pustynia – przypomnienie Wyjścia Izraela z Egiptu jako typ dla losów Kościoła

 

potomstwo Niewiasty (=Kościoła) to dzieci Kościoła

...

Niewiasta

 

(korona z gwiazd – Kościół dopatruje się symbolu Maryi Królowej nieba i ziemi)

 

rodzi Mesjasza

 

(ucieka na pustynię – Maryja ocalona?) (ucieczka do Egiptu czy wniebowzięcie)

 

(reszta jej potomstwa - =Kościół?)

 

...?

 

 

 

3. Prawdzie ścisłej relacji Kościoła do Maryi i Maryi do Kościoła Sobór Watykański II poświecił wiele miejsca w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KK rozdz. VIII).

 

Skrótowo ta prawda została zawarta w Katechizmie Kościoła Katolickiego w części pierwszej, tj. w wykładzie wyznania wiary, w części pneumatologicznej („Wierzę w Ducha Świętego”, bo w tej tajemnicy zawiera się tajemnica Kościoła. Przeczytajmy fragmentami powoli i wypunktujmy rolę Maryi względem Kościoła, jak uczy Katechizm: MARYJA - MATKA CHRYSTUSA, MATKA KOŚCIOŁA (963-975)

 

963 Po omówieniu roli Maryi Dziewicy w misterium Chrystusa i Ducha Świętego należy teraz rozważyć Jej miejsce w misterium Kościoła. "Istotnie, Maryja Dziewica... jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela... co więcej, jest <<również Matką członków (Chrystusa)... ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy>>". "...Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła"  I. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła:  964 Rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika. "Ta zaś łączność Matki z Synem w dziele zbawczym uwidacznia się od chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa aż do Jego śmierci". W sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki...  965 Po Wniebowstąpieniu swego Syna "modlitwami swymi wspierała początki Kościoła". Razem z Apostołami i kilkoma kobietami widzimy "także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha, który podczas Zwiastowania już Ją był zacienił".  966 "Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci". Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan: W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci.  967 Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest Ona "najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła"; Maryja jest "figurą" Kościoła (typus Ecclesiae). 968 Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. "W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego to stała się nam Matką w porządku łaski". 969 "To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, poczynając od aktu zgody, którą przy Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego... Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki".  970"Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi... wywodzi się z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją"496. "Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, ale wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle".  III. Maryja - eschatologiczna ikona Kościoła 972 Po omówieniu rzeczywistości Kościoła, jego początku, posłania i przeznaczenia, możemy jedynie spojrzeć na Maryję, by kontemplować w Niej to, czym jest Kościół w swoim misterium, w swojej "pielgrzymce wiary", i czym będzie w ojczyźnie na końcu swojej drogi, gdzie go oczekuje "w chwale Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy", "we wspólnocie wszystkich świętych"502, Ta, którą Kościół czci jako Matkę swego Pana i jako swoją Matkę: Tymczasem zaś Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy.

 

W skrócie: 973 Maryja, wypowiadając "Fiat" ("Niech mi się stanie") w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała. 974 Po dopełnieniu swego ziemskiego życia Najświętsza Dziewica Maryja została wzięta z ciałem i duszą do chwały nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna, uprzedzając zmartwychwstanie wszystkich członków Jego Ciała. 975 "Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa".

 

4. Przeczytajmy jeszcze nt. Kult Najświętszej Dziewicy

 

KKK 971 "Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). "Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy jest wewnętrznym elementem kultu chrześcijańskiego". Najświętsza Dziewica "słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach... Kult ten... choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi". Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest "streszczeniem całej Ewangelii".

 

- Co szczególnie zastanawia nas w przeczytanym tekście nt. czci oddawanej Maryi w Kościele?

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information