modlitwy o uwolnienie i poświęcenie soli

 

Różne modlitwy o uwolnienie (dla kapłanów)

 

 

 

 

 

„Mocą Chrystusowego kapłaństwa wzywając mocy i ochrony najdroższej Krwi Zbawiciela i wstawiennictwa Niepokalanej Matki Boga, w imię Jezusa Chrystusa związuję ducha ..............., który w jakikolwiek sposób zniewala lub niepokoi (kogo:)........., i jako związane wszelkie te moce zła odsyłam do stóp Chrystusowego Krzyża, aby Pan Jezus nimi dysponował i aby nigdy nie wracały i nikomu nie szkodziły. Amen. Duchu Święty, napełnij wszystkie miejsca uwolnione.Amen”

 

 

 

 

 

" Wzywając mocy i ochrony Najdroższej Krwi nasze Zbawiciela Jezusa Chrystusa dla mnie, dla wszystkich tu obecnych, dla wszystkich osób z nami związanych, dla naszych rodzin i całej tej okolicy

 

                               w Imię +Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana,*

 

za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi, Matki Bożej,*

 

Świętego Michała Archanioła,* Świętych Piotra i Pawła* i wszystkich Świętych,*

 

(Ks: opierając się na mocy mojej posługi kapłańskiej),*

 

uwalniam cię od wszelkiej władzy złych duchów już osądzonych i potępionych przez Pana Jezusa, które w jakikolwiek sposób cię niepokoją lub zniewalają.*

 

Mocą +Imienia Jezus niech będą całkowicie unicestwione w tobie* wszelkie możliwe skutki spirytyzmu, okultyzmu (wróżbiarstwa, czarów, astrologii, jasnowidztwa, irydiologii, radiesteszji, bioenergoterapi, akupresury, akupunktury, libertingu, medytacji transcendentalnej, walk, ideologii i religii Wschodu, chiromancji, homeopatii, satanizmu, pornografii, gier agresywnych, demonicznych ...muzyki demonicznej, satanistycznej, rokowej, metal,techno, kultów pogańskich i obcych ...)*

 

i niech będzie zniszczona,* mocą Miłości Pana Jezusa i Jego odkupieńczej Męki,* 

 

wszelka obca moc zaklęć,* formuł magicznych,* dominacji okultystycznej,* przekleństwa, złego uroku, wszelkiego malefacium.*

 

Niech każdy duch,* który chciałby przeszkodzić Jezusowemu dziełu zbawienia będzie poddany Jego mocy,* aby Pan Jezus nim dysponował według swojej woli.*

 

Niech wszelkie więzy okultystyczne, wszelkie więzy zła łączące ciebie z ..(imię).....  (z kimkolwiek, z jakimkolwiek guru, czarownikiem, medium, okultystą, satanistą lub z jakimkolwiek przedmiotem zaczarowanym, mediumicznym, książkami i pismami newage-owskimi, okultystycznymi, pornograficznymi, demonicznymi, kasetami, kompaktami z muzyką demoniczną, maskami i figurkami bożków, talizmanami, znakami zodiaku, satanistycznymi)

 

będą zerwane i zniszczone na zawsze w Imię +Jezusa Chrystusa wyzwoliciela,* mocą Jego Świętego Ducha.* Zanurzam Cię w ranach Jezusa Chrystusach, abyś w nim odzyskał pełną wolność i zdrowie. „Ku wolności wyzwolił cię Chrystus”. Niech Duch Święty przyjdzie ustanowić w tobie panowanie Pana Jezusa* i sprawi,* by zakiełkowały w tobie owoce pokoju,* radości i miłości.*

 

W Imię +Jezusa Chrystusa naszego Pana.* Amen."

 

*******************************************************************************************************

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

W Imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,* w Imię Ojca i Syna i + Ducha Świętego* uciekajcie złe duchy z tego miejsca,* nie patrzcie,* nie słuchajcie,* nie niszczcie,* i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych pla­nów,* które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.* Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam,* oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.* Amen.

 

Boże, Najwyższy nasz Panie,* Twoją Boską Mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.* Święty Michale Archa­niele,* który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie,* dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.* Amen.

 

 

 

****************************

 

Crux sancta sit mihi lux, non Draco sit mihi dux

 

Vade retro Satana, numquam suade mihi vana

 

Sunt mala quae libas, Ipse venena bibas. Amen

 

 

 

Światłem niech będzie mi Krzyż święty, a nigdy wodzem smok przeklęty.

 

Idź precz Szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności,

 

Złe to, co proponujesz mi. Sam swoją truciznę pij! Amen

 

ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM

 

- Poniższe modlitwy wzięte są z Rytuału Rzymskiego. Mogą być używane bez specjalnego pozwolenia przez jakiegokolwiek kapłana.

 

- Do błogosławienia soli używa się dwóch pierwszych modlitw. Aby pobłogosławić wodę, jeśli ma się sól już błogosławioną, nie trzeba powtarzać tych dwóch modlitw.

 

- Błogosławienie oleju: na końcu wymagane jest pokropienie wodą święconą.

 

- Dla każdego typu błogosławieństwa wymagana jest fioletowa stuła.

 

 

 

V Adjutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit caelum et terram.

 

Deinde absolute incipit exorcismum salis.

 

Exorzio te, creatura salis, per Deum +vivum, per Deum +verum, per Deum +sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquae: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium; et sis ómnibus sumentibus te sanitas animae et córporis; et effugiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia diabólicae fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mórtuos, et saeculum per ignem.

 

. R. Amen.

 

Oratio:        Oremus. Immensam clementiam tuam, omnipotens aeterne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturarn salis, quam in usum generis humani tribuisti, bene+dicere et sancti+ficare tua pietate digneris: ut sit ómnibus sumentibus salus mentis et córporis; et quidquid ex eo tactum veI respersum fuerit, careat omni immunditia, omnique impugnatióne spiritalis nequitiae. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritu Sancti Deus per omnia secula seculorum

 

Amen

 

Exorcismus aquae: et dicitur absolute:

 

Exorcizo te, creatura aquae, in nómine Dei + Patris omnipótentis, et in nómine Jesu + Christi Filii ejus  Dómini nostri, et in virtute Spiritus + Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis per virtutem ejusdem Dómini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mórtuos, et saeculum per ignem.    Amen

 

 Oratio           Oremus       Deus, qui ad salutem humani  generis, maxima quaeque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocatiónibus nostris, et elemento huic multimodis purificatiónibus praeparato, virtutem tuae bene+dictiónibus infunde: ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos daemones, morbósque pellendos, divinae gratiae sumat effectum; ut quidquid in dómibus, vel in locis fidelium, haec unda resperserit, careat omni immunditia, Iiberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiae latentis inimici; et si quid est, quod aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti, aspersióne hujus aquae effugiat: ut salubritas per invocationem sancti tui nóminis expetita, ab ómnibus sit impugnatiónibus defensa. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritu Sancti Deus per omnia secula seculorum.       R. Amen.

 

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:

 

Commixtio salis et aquae pariter fiat, in nómine Pa+tris, et Fi+lii, et Spiritus +Sancti.      R. Amen.

 

V Dóminus vobiscum.     R.. Et cum spiritu tuo.

 

Oratio                Oremus. Deus, invictae virtutis auctor, et insuperabilis imperii Rex, ac semper magnificus triumphator: qui adversae dominatiónis vires reprimis: qui inimici rugientis saevitiam superas: qui hostiles nequitias potenter expugnas: te, Dómine, tremóntes et supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam salis et aquae dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuae rore sanctifices; ut, ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti nóminis tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur: terrórque vevenósi serpentis procul pellatur: et praesentia Sancti Spiritus nobis, misericórdiam tuam poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculorum. Amen

 

BENEDICTIO OLEI

 

V. Adjutótium nostrum in nómine Dómini.                      =                                                                       

 

R. Qui fecit caelum et terram.                                                                               

 

Exorcismus

 

Exorcizo te, creatura ólei, per Deum + Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare, et ómnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satanae eradicare, et effugare ab hac creatura ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usuri sunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei + Patris mnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus Dómini nostri, et Spiritus + Sancti Paracliti, et in caritate ejusdem  Dómini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mórtuos, et saeculum per ignem. R. Amen.

 

          Oratio

 

Oremus.

 

          Dómine Deus omnipotens, cui astat exercitus Angelórum cum tremóre, quorum servitium spirituale cognóscitur, dignare respicere, bene+dicere, et sancti+ficare hanc creaturam ólei, quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo infirmos inungi mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi Deo vivo et vero gratias agerent: praesta, quaesumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nómine bene+dicimus, usi fuerint, ab omni languóre, omnique infirmitate, atque cunctis insidiis inimici liberentur, et cunctae adversitates separentur a plasmate tuo, quod pretióso sanguine Filii tui redemisti, ut numquam laedatur a morsu antiqui serpentis.

 

Per eumdem Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculórum.

 

Amen

 

Et aspergatur aqua benedicta.

 

 

 

POŚWIĘCENIE SOLI I WODY

 

 

 

Ks. Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.   W. Który stworzył niebo i ziemię.

 

                                                                                       Poświęcenie soli:

 

Ks. Módlmy się:     Wszechmogący, wieczny Boże,* pokornie błagamy Twoją niezmierną łaskawość:* w ojcowskiej swej dobroci racz pobłogo+sławić tę sól,* którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu.* Niech wszystkim, którzy jej użyją,* przy­sporzy zdrowia duszy i ciała,* a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane,* niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości* oraz napaści złego ducha.* Przez Chrystusa, Pana naszego.  W. Amen.

 

                                                                                     Poświęcenie wody:

 

Ks. Módlmy się:       I).Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego,* przybądź miłościwie na wezwanie nasze* i zlej moc swego błogo+sławieństwa na ten żywioł,* przeznaczony do wielorakich oczyszczeń.* Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpę­dza złe duchy* i odwraca choroby,* a wszystko, na co padną kro­ple tej wody w domach lub posiadłościach wiernych,* niech zo­stanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody,* niech nie panuje tam zaraza i niezdrowa atmosfera,* niech ustąpią wszyst­kie zasadzki ukrytego wroga,* jeżeli zaś cokolwiek czyha na po­myślność lub spokój mieszkańców,* niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu,* aby bezpieczne było od wszelkiej napaści ich zdrowie,* o które prosimy,* wzywając Twojego świę­tego Imienia.* Przez Chrystusa, Pana naszego.  W. Amen.

 

Ks. Połączenie soli z wodą niech się dokona w Imię Ojca i Syna, + i Ducha świętego. W. Amen.

 

Ks. Módlmy się:  II.) Boże, Twórco niepokonanej mocy,* Królu niezłomnej po­tęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco,* Ty ujarzmiasz siły wro­giego panowania,* Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela,* Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy.* Cie­bie przeto, Panie, z bojaźnią błagamy,* abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone,* opromieniał je swą łaskawością i poświęcił rosą swej ojcowskiej dobroci.* Gdzie­kolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie Świętego Imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego,* niech pierzchnie dale­ko groza jadowitego węża,* a nam, którzy błagamy i Twoje miłosierdzie,* niech wszędzie raczy pomagać obecność Du­cha Świętego.* Przez Chrystusa, Pana Naszego.

 

W. Amen.

 

 

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information